Shop Mobile More Submit  Join Login
Waves_Of_Fun by daothuyduyen Waves_Of_Fun by daothuyduyen
Chọn clr cho cái này khó quá cơ, nhìn thành ra vừa LQ vừa chói
Làm trong lúc đợi collab vs :iconpomzwon01::iconyenlonloilop7c:
Xếp đi xếp lại mới đk, nhìn lộn xộn quá

Credit:
-Render::icondaothuyduyen:
-PSD::iconsoclosepsd::icondaothuyduyen::iconseolilihyun:
-Resources:collect by me

Note:
-No Share Res, PSD
-Cre me if you use
-Don't claim as yours

Thanks All :">
Add a Comment:
 
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
đẹp <3 nhưg mà e thấy text chìm quá <3 cái  waves of fun á :D
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Tks e = ))
mà cái đó ko fải text đâu e, png đấy
s' ngu text nên chèn luôn cái đấy vào *muahahah*
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Chúng m collab nhanh đuê , t đg hóng pomzwon01 daothuyduyen 
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
đợi tí nào, giục vừa thôi :">
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
biết ngay m onl mà = )
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
vừa mới lên
tinh như... ế (cho mày tự điền ^^)
Reply
:iconkundeisuke:
kundeisuke Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Render trên cùng có vẻ hơi móp nhưng đẹp rồi <3
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Cảm ơn <3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 6, 2014
Image Size
446 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
284
Favourites
25 (who?)
Comments
8
Downloads
7
×