Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 5
Image Size
448 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
358
Favourites
38 (who?)
Comments
23
Downloads
7
×
(Thi Event)_Beautiful_Jessica by daothuyduyen (Thi Event)_Beautiful_Jessica by daothuyduyen
Thi Event...

Link Trên Zing: me.zing.vn/jpt/photodetail/des…

Cre: :iconyenlonloilop7c::iconrinayoong::iconbonsociu009::iconjemmy2000:...
Add a Comment:
 
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Interface Designer
ủ uôi đẹp v~ thk nhat cái này^^
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Interface Designer
t cũng thế ^^
Reply
:iconngoctitg2k:
Ngoctitg2k Featured By Owner Jul 8, 2014  Student Interface Designer
ukukuk
-gật gật-
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
Về đội của trẫm, trẫm sẽ cho Duyên lượn dù bay, ngắm cảnh bằng trực thanh, ăn tại Plaza, hưởng nguyên buổi tối vs điều hòa mát lạnh tại tokyo hotel~
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jul 6, 2014  Student Interface Designer
Chộ ôi, bgk giàu quá cơ :"3
Cơ mà bạn sr nhiều nha, con Les nó bảo t về đội nó rồi, và t cũng đã hứa. Thành thật xl :"<
Klq cơ mà mq luôn đi ^^
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
oe oe oe ...tiếc tiếc
Dương cute đáng yêu dễ thương
2ker
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
Duyên g2ker
Q-h j đây cưng :vv 
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
ờ thì bằng tuổi...kêu j cũng dc~
Reply
:icondaothuyduyen:
daothuyduyen Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
m-t đi :">
Reply
:iconseroduong:
SeroDuong Featured By Owner Jul 7, 2014  Student Interface Designer
ukm~
Reply
Add a Comment: